Remondiaegade kava/ Varustus

Serviceability varustab hooldusvõrgustikku ja sõltumatuid ettevõtjaid sõidukite hooldamiseks vajalike tööriistade ja teabega:

·  Parandusviiside ja -aegade osas on kirjas sõiduki parandus- ja hooldustööde standardsed ajad

·  Hooldusplaani osas on kirjas kõik perioodilised tööd, mida tuleb sõidukiga teha selleks, et oleks tagatud selle vigadeta toimimine.

·  Eritööriistade osas on kirjas tootel/komponentidel teostatava töö kvaliteedi standardite ja aegade järgimise tagamiseks kasutatavad eritööriistad ja varustus