Integritetspolicy

VARNINGAR

Alla som kontaktar denna webbplats måste godkänna villkoren och bestämmelserna som ingår samt de som indikeras på andra sidor på webbplatsen. Om du inte kan acceptera dessa villkor och bestämmelser ska du inte använda webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att ändra villkoren och bestämmelserna när som helst och på något sätt utan att behöva informera om någon av nämnda förändringar.

SYFTET MED WEBBPLATSEN

Syftet med webbplatsen är att ge teknisk information för reparation och service på företagets produkter till individer som har rätt till detta i enlighet med artikel 53 (1) i förordning (EU) nr. 167/2013 från Europaparlamentet och Europarådet. . Denna tillgång görs tillgänglig som anges i och krävs enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 1322/2014 av den 19 september 2014 för teknisk information om jordbruks- och skogsbruksfordon. För alla uppgifter om ett eller några särskilda undantag från ovannämnda regler, kontakta avsnittet Villkor och bestämmelser på denna webbplats enligt anvisningarna ovan.

TILLGÅNG TILL TEKNISK INFORMATION

Det är möjligt att kontrollera typer och egenskaper av tillgängliga teknisk information genom att registrera sig och gå in på webbplatsen. Efter kontroll efter önskad teknisk information, är det möjligt att ta del av denna genom att köpa prenumerationer på paket med tidsbaserad tillgång på en årlig, månatlig, veckovis, daglig och timvis basis. Dessa paket är också uppdelade enligt typ av teknisk information. För alla uppgifter om tillgång till teknisk information, kontakta avsnittet Villkor och bestämmelser på den här webbplatsen.

UPPHOVSRÄTT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Företaget är den enda innehavaren av de exklusiva rättigheter som följer av bestämmelserna om upphovsrätt och industriellt rättsskydd, respektive, av formen och innehållet i den tekniska informationen, vilket regleras av villkoren för åtkomst till teknisk information som kunden undertecknade vid köptillfället. Dessutom, om det inte finns specifika indikationer om motsatsen, täcks alla varumärken, logotyper, bilder, ritningar, ljud, musik, filmer, videor, programvaror eller annat på webbplatsen (nedan kallad "objekt") av relevanta rättigheter som skyddar ägandet, exempel vis, utan att vara uttömmande, i form av varumärkesrättigheter, patenträttigheter, upphovsrätt, etc. Dessa rättigheter innehas alla lagligen innehas av företaget eller används på licens av företaget med ägarnas medgivande. Därför är all användning (kopiering, delvis kopiering, papperskopiering) av objekt förbjudet, med undantag för rent personligt bruk. Strängt personligt bruk innebär att spara en kopia på din dator eller skriva ut objekt för att spara dem som dokumentation för personligt bruk. Därför anses distribution och sändning av objekt - inklusive publicering på andra webbplatser - till tredje part inte vara olaglig eller strikt för personligt bruk, precis som ändring, återpublicering, återanvändning med inkludering i andra dokument eller filer, samt alla typer av upparbetning av desamma. Företaget är inte på något sätt ansvarigt för och kan inte heller hållas ansvarigt för brott mot de rättigheter som objektens ägare har beviljat i koncession till företaget i de fall när nämnda ägare hävdar att webbplatsens användare på något sätt har brutit mot dessa rättigheter. Webbplatsens användare som begår brott är ensam ansvarig för nämnda brott.

SKADESTÅND ENLIGT ANSLUTNINGAR

Varken företaget eller något annat företag som kontrolleras, direkt eller indirekt, av CNH Industrial NV, kommer att ansvara för skador som följer på tillgången och registreringen på webbplatsen och användning och/eller nedladdning av objekt som finns på densamma, oavsett om sådana skador orsakas av felfunktioner, fel, eller något annat, eller för omöjligheten att använda materialet på webbplatsen.

LÄNKAR

Företaget ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som länkar till webbplatsen, eller för innehållet på externa webbplatser som webbplatsen kan ha länkar till.

INTEGRITETSPOLICY

Företaget skyddar privatlivet, både i enlighet med lagen och som företagets policy. Detta skydd gäller alla de som har förbindelser med företaget, oavsett om de är anställda, leverantörer, kunder, potentiella kunder eller personer som besöker webbplatsen. Läs företagets sekretesspolicy Informativa.pdf

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Om en besökare har för avsikt att frivilligt lämna sina uppgifter som definieras som personlig genom direktivet 95/46/EG av Europaparlamentet och rådets av den 24 oktober 1995, om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och eventuella lokala sekretesslagar, kan detta endast ske genom att följa reglerna och förfarandena på webbplatsen i enlighet med ovan nämnda sekretesslagar. Personuppgifter tillhandahålls av varje webbplatsbesökare som ett fritt val. Webbplatsen registrerar inte personuppgifter utom efter att klart och tydligt ha informerat besökaren om möjligheten att registrera sina personuppgifter. För att undvika misstag eller missförstånd, får inga personuppgifter registreras utan ytterligare och slutlig bekräftelse av besökaren. 

SURFA PÅ WEBBPLATSEN OCH GÅ TILL REGISTRERING - COOKIES OCH LOGGFILER

Företaget använder cookieteknik för att samla in statistiska uppgifter på webbplatsen. En cookie är ett litet informationselement som skickas ut av den webbplats som har kontaktats och sparas på hårddisken på din dator via webbläsaren. Webbplatsen spårar cookiens bana (en verksamhet som kallas "click stream", dvs. den registrerar banorna som används av besökare på webbplatsen från en sida till nästa), även om denna verksamhet inte gör det möjligt att identifiera användaren som surfar på webbplatsen, för att samla in statistiska uppgifter om plats, såsom till exempel, sidor som har öppnats, sidor som har laddats ner, osv. Vi upprepar att inget i denna information är kopplat till dig personligen. Cookies innehåller inte din e-postadress eller någon annan privat information. Den information som erhålls från cookies utvärderas som en helhet. Företaget använder också webbserverns loggfiler för att räkna antalet besökare och utvärdera de tekniska möjligheterna för vår webbplats. Vi använder denna information för att få fram uppgifter om webbplatsens användning och organisera sidorna på det mest tillgängliga sättet som är möjligt, för att göra surfingen enklare med mer användbar information på sidorna. Vi samlar in information om trafiken på webbplatsen, men inte om enskilda besökare. Som en följd av detta kommer ingen personlig information att sparas eller används. Företaget ska göra denna information tillgänglig för de behöriga myndigheterna endast vid behov, när det gäller missbruk.

E-POST, MAILINGLISTA

Om du vill skicka ett e-postmeddelande till webbplatsen av någon anledning, eller webbplatsen inbjuder dig att prenumerera på en e-postlista för att få information om din dator, upprepar vi att om någon av dessa möjligheter kräver registrering av dina personuppgifter, kommer detta alltid att ske i enlighet med Personuppgiftslagen. Därför kommer uppgifterna endast att sparas efter ditt uttryckliga och upprepade medgivande.

TILLÄMPLIG LAG - PLATS FÖR JURISDIKTION

Såsom anges i varningarna, innebär åtkomsten till webbplatsen att man helt accepterar webbplatsens regler. Följaktligen godkänner användare som får tillgång till webbplatsen att tillämplig lag och behörig domstol ska vara de där företaget har sitt säte.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services