POLITIKA OHLEDNĚ SOUBORŮ COOKIES

Úvod

O souborech Cookies

Většina webových stránek, které navštívíte, používá soubory cookies pro zvýšení pohodlí uživatelů, protože umožňují, aby si vás tyto webové stránky „pamatovaly“ buď po dobu trvání vaší návštěvy (pomocí „souboru cookie relace“), nebo pro opakované návštěvy (pomocí „trvalého souboru cookie“.

Soubory cookies plní mnoho různých funkcí, jako např. umožňují efektivní procházení stránek, ukládají vaše preference a obecně zlepšují vaše používání webových stránek. Soubory cookies urychlují a usnadňují interakci mezi vámi a webovými stránkami. Pokud webové stránky nepoužívají cookies, považují vás za nového návštěvníka pokaždé, když přejdete na další stránku – např. když zadáte své přihlašovací údaje a přejdete na jinou stránku, nepoznají vás a neudrží vaše přihlášení.

Některé webové stránky používají cookies rovněž proto, aby mohly zaměřovat své reklamní nebo marketingové zprávy např. na základě vaší polohy a/nebo prohlížecích návyků.

Cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštívíte („cookies prvních stran“), nebo mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které provozují obsah aktuálně prohlížené stránky („cookies třetích stran“). Více informací

Co je v souboru cookie?

Cookie je jednoduchý textový soubor, který ve vašem počítači nebo mobilním zařízení uloží server webových stránek, a pouze tento server může přijmout nebo číst obsah tohoto cookie. Každý soubor cookie je pro váš webový prohlížeč jedinečný. Obsahuje některé anonymní informace, jako např. jedinečný identifikátor a jméno webových stránek či určitá čísla. Umožňuje, aby si webové stránky zapamatovaly věci jako vaše preference nebo co je ve vašem nákupním košíku.

Co dělat, nechcete-li nastavení cookies

Někteří lidé považují skutečnost, že webové stránky ukládají na jejich počítači nebo mobilním zařízení informace, za poněkud obtěžující, zejména jsou-li tyto informace ukládány a používány třetí stranou bez jejich vědomí. Ačkoli je to obecně docela neškodné, nemusíte např. chtít zobrazovat reklamy, které jsou zaměřeny podle vašich zájmů. Podle uvážení můžete některé nebo všechny cookies zablokovat nebo dokonce smazat cookies, které již byly uloženy; ale musíte počítat s tím, že můžete ztratit některé funkce těchto webových stránek.

 

Jak společnost používá cookies

Cookies nám umožňují identifikovat vaše zařízení nebo vás, když se přihlásíte. Používáme cookies, které jsou nezbytně nutné pro váš pohyb po stránkách nebo pro zajištění některých základních funkcí. Používáme cookies pro zvýšení funkčnosti webových stránek např. uložením vašich preferencí. Soubory cookies nám rovněž pomáhají zlepšovat výkon našich webových stránek, a zvyšovat tak pohodlí uživatelů.

Níže uvádíme další informace o jednotlivých kategoriích cookies a hlavních souborech cookies používaných webovými stránkami společnosti.

Nezbytně nutné cookies

Některé cookies jsou nezbytně nutné, abychom zajistili váš pohyb po webových stránkách a používání jejich funkcí. Bez těchto cookies nemůžeme zjistit počet jednotlivých uživatelů webových stránek nebo zajistit určité funkce, jako je např. automatické přihlášení ke službám společnosti.

Nezbytně nutné cookies používané společností

Název cookie

Účel

ISAWPLB

Tento soubor cookie (ISA Web Publishing Load Balancing) se používá pro zveřejnění více serverů webového systému front end v ISA Server/TMG, aby bylo zaručeno, že jsou požadavky adresovány stejnému serveru.

Funkční cookies

Funkční cookies zaznamenávají informace o vašich volbách a umožňují nám přizpůsobit webové stránky vašim potřebám. Nastavíte-li např. na domovské stránce společnosti své umístění pro přijímání místních zpráv a předpovědi počasí, použijeme cookies pro uložení vašich preferencí polohy. Funkční cookies mohou mít rovněž podobu tzv. flash cookies, které jsou uloženy ve vaší aplikaci Adobe Flash Player, nikoli ve vašem prohlížeči. Používají se pro zajištění funkcí jako automatické obnovení, protože si pamatují místo, do kterého jste přehrávali program, a ukládají preference jako např. nastavení hlasitosti.

Funkční cookies používané společností

Název cookie

Účel

TimeZoneOffset

Aplikační cookie pro zjišťování odchylky TimeZone uživatele prohlížeče při používání stránky kalendářových objednávek

Bezpečnostní cookies

Bezpečnostní cookies používáme pro ověřování uživatelů, zabránění neoprávněnému použití přihlašovacích údajů a ochranu uživatelských údajů proti neoprávněným stranám.

Můžeme např. používat cookies, které obsahují digitálně podepsané a kódované záznamy uživatele a/nebo času přihlášení. Kombinace těchto dvou cookies nám umožňuje blokovat mnoho typů útoků jako např. pokusy o odcizení obsahu formulářů, které na webových stránkách vyplníte.

Bezpečnostní cookies používané společností

Název cookie

Účel

.ASPXAUTH & ASP.NET_SessionId

Cookies relace pro ověření koncového uživatele (ověření na základě formuláře)

Ověřovací cookie (v případě cookie relace) a cookie pro zvýšení bezpečnosti při ověřování (trvalé cookies)

LOOPFUSE

Tento soubor cookie používá služba Loopfuse pro potvrzení totožnosti a zlepšení služeb.

Výkonové cookies

Výkonové cookies používáme na webových stránkách společnosti pro vnitřní účely, abychom mohli uživatelům poskytovat větší pohodlí. Informace předávané pomocí cookies nám pomáhají sledovat, jak naši návštěvníci webové stránky společnosti používají, abychom mohli zlepšovat způsob prezentace jejich obsahu. Umožňují nám také testovat různé varianty vzhledu jednotlivých stránek, např. domovské stránky společnosti. Pro zajištění těchto služeb obvykle najímáme nezávislé společnosti pro provádění měření a výzkumu a v takovém případě mohou tyto cookies používat společnosti třetích stran (cookies třetích stran).

Výkonové cookies používané společností

Název cookie

Účel

Google Analytics

Některé on-line služby společnosti, včetně mobilních aplikací, občas používají Google Analytics. Jedná se o webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. Google Analytics používá cookie pro vyhodnocení používání těchto služeb a sestavení zprávy pro nás.

On-line reklama na základě chování uživatele

Webové stránky společnosti s reklamními funkcemi jsou přizpůsobeny jednotlivým uživatelům. Používáme cookies, abychom zjistili, jaká reklama může mít pro vás největší význam, a to podle oblastí, které si na našich stránkách prohlížíte, a podle zeměpisné polohy vaší IP adresy. V níže uvedené tabulce jsou odkazy na mechanismy zamítnutí jednotlivých partnerů zajišťujících reklamní služby.

Můžete si vybrat, zda povolíte nastavování těchto cookies či nikoli. Chcete-li zamítnout cookies jednotlivých organizací, použijte níže uvedené odkazy.

       

 

 

Cookies a vložený obsah třetích stran

Cookies třetích stran

Používáme řadu třetích stran, které mohou rovněž na svých webových stránkách používat vlastní cookies pro podporu funkcí našich webových stránek (např. Flickr, YouTube, Facebook atd.). Společnost nereguluje šíření těchto cookies. Více informací na toto téma je uvedeno na webových stránkách třetích stran.

Cookies třetích stran jsou uvedeny v seznamu níže společně s informacemi, jak můžete zamítnout jejich přijímání.

Cookies třetích stran

Stránky s tímto vloženým obsahem mohou zprostředkovat cookies z těchto webových stránek. Podobně používáte-li některé ze sdílených tlačítek na webových stránkách společnosti, soubor cookie může být použit službou, kterou jste si zvolili pro sdílení obsahu. Společnost nereguluje šíření těchto cookies a tento nástroj neblokuje cookies z těchto webových stránek. Více informací na toto téma je uvedeno na příslušných webových stránkách třetích stran.

Můžete si vybrat, zda povolíte nastavování těchto cookies, či nikoli. Chcete-li zamítnout cookies jednotlivých organizací, použijte níže uvedené odkazy.

Vložený obsah

Na webových stránkách společnosti jsou rovněž vložená tlačítka pro sdílení obsahu; uživatelům umožňují snadné sdílení obsahu s přáteli prostřednictvím řady populárních sociálních sítí. Klepnete-li na některé z těchto tlačítek, soubor cookie může být použit službou, kterou jste si zvolili pro sdílení obsahu. Opět platí, že společnost nereguluje šíření těchto cookies.

Zveřejňování

Informace zjištěné pomocí cookies neprodáváme ani nepředáváme třetím stranám, kromě případů, kdy tak stanoví zákonné předpisy (např. vládním organizacím a orgánům činným v trestném řízení).

Chcete-li kontrolovat, jaké cookies jsou použity ve vašem zařízení prostřednictvím webových stránek společnosti, můžete se o příslušném postupu informovat v části Cookies třetích stran.

Marketing na základě chování uživatelů

Technologie marketingu na základě chování uživatelů poskytuje uživatelům a inzerentům větší pohodlí a flexibilitu, protože zajišťuje reklamy a obsahy, které mají pro uživatele větší význam.

Systém, který používáme, je druhem „marketingu na základě chování na webových stránkách“, který používá cookies pro zjišťování obecných informací o tom, jaké naše stránky navštěvujete. Může také sledovat IP adresy pro zjišťování obecných informací o zemi, městě nebo regionu, kde sídlíte, společně s názvem vaší domény (např. jakého poskytovatele internetových služeb používáte). Tyto informace nám umožňují zařadit vás do skupiny s dalšími lidmi podobných zájmů a začlenit vás do „tržního segmentu“. Můžeme potom zobrazovat reklamy, které mají podle našeho názoru význam pro lidi ve vašem tržním segmentu. Domníváme se, že se tím reklamy pro vás stanou zajímavější a užitečnější a že se nám podaří zvýšit hodnotu našich stránek a prezentovaných reklam, a budeme tak moci lépe investovat do obsahu stránek ve prospěch všech svých uživatelů.

Souhrnné informace

Je třeba zdůraznit, že ani my, ani naši poskytovatelé služeb se nikdy nepokoušíme vás individuálně identifikovat a nikdy nevíme, kdo jste, nebo jaké stránky jste individuálně sledovali – příslušné informace prostě shromažďujeme a vytváříme tržní segmenty skupin lidí. Naše funkce „marketingu na základě chování na webových stránkách“ se liší od jiných forem sledování chování uživatelů tím, že pouze sledujeme váš pohyb na webových stránkách společnosti a nepoužíváme ani nesdílíme údaje s jinými webovými stránkami.

 

1.1 Správa cookies

Cookies webového prohlížeče

Nechcete-li cookies přijímat, můžete svůj prohlížeč nastavit, aby vás informoval, když jsou vám cookies zaslány, nebo cookies zcela zakázat. Můžete také smazat cookies, které vám již byly zaslány.

Chcete-li omezit nebo blokovat cookies webového prohlížeče, které jsou uloženy ve vašem zařízení, můžete to provést v nastavení prohlížeče; více informací získáte pomocí funkce nápovědy ve svém prohlížeči. Alternativně můžete navštívit stránku www.aboutcookies.org, která obsahuje podrobné informace o postupech pro nejrůznější internetové prohlížeče.

Většina webových stránek společnosti pracuje bez cookies, ale pokud cookies zakážete, ztratíte některé vlastnosti a funkce. Nebudete např. moci nastavit počasí pro zvolené město.

Nastavení cookies

Nechcete-li na webových stránkách společnosti přijímat některé kategorie cookies, můžete pro jejich zakázání použít následující nástroj. Cookies používáme, abychom si pamatovali vaše volby pro příští návštěvu stránek ze stejného prohlížeče. V současnosti pro nás není technicky možné, abychom vám umožnili nastavení mezi prohlížeči a zařízeními, proto musíte tato nastavení změnit v každém prohlížeči, který používáte.

Upozorňujeme také, že se maximálně snažíme respektovat vaše volby, ale je možné, že všechny cookies nebudou zachyceny. Má-li pro vás tato skutečnost zásadní význam, doporučujeme, abyste změnili nastavení cookies ve svém prohlížeči; více informací o příslušném postupu najdete ve funkci nápovědy prohlížeče.