ПОЛИТИКА ОТНОСНО "БИСКВИТКИТЕ"

Въведение

За бисквитките

С помощта на бисквитки повечето от посещаваните сайтове подобряват начина по който ги използвате; бисквитките позволяват на уебсайта да ви „запомни“ за времето на вашето посещение (бисквитки за една сесия) или за много посещения (постоянни бисквитки).

Бисквитките изпълняват разнообразни функции — правят по-ефективно придвижването между страниците, запаметяват вашите предпочитания и най-общо подобряват работата със сайта. Бисквитките ускоряват и улесняват взаимодействието на потребителя със сайта. Ако уебсайтът не използва бисквитки, той ще ви счита за нов потребител всеки път, когато преминете на друга страница на сайта — например, когато се регистрирате и преминете на друга страница, той няма да ви познава и няма да може да ви поддържа в регистрирано състояние.

Някои уебсайтове използват бисквитки за целево показване на рекламни и търговски съобщения, например въз основа на вашето местоположение и/или навици при преглеждане на сайта.

Бисквитките могат да се изпращат от посещавания уебсайт (собствени бисквитки) или от други уебсайтове, чието съдържание се представя на посещаваната страница (бисквитки от трети лица). Научете повече.

Какво съдържа бисквитката?

Бисквитката е обикновен текстов файл, записан на компютъра или мобилното ви устройство от сървъра на уебсайт; само този сървър е в състояние да получава или да чете съдържанието на съответната бисквитка. Всяка бисквитка е еднозначно свързана с вашия браузър. Тя съдържа анонимна информация, например уникален номер, името на сайта, цифри и числа. Тя позволява на уебсайта да запомня различни неща, например вашите предпочитания или какво съдържа кошницата за пазаруване.

Какво да направите, ако не искате да получавате бисквитки?

Някои хора намират идеята уебсайтове да съхраняват информация на техния компютър или мобилно устройство за обезпокоителна, особено когато информацията се записва и използва от трети лица без тяхно знание. Въпреки че обикновено това е безвредно, вие може да не искате да виждате например реклами, подбрани по вашите интереси. Ако желаете, може да блокирате някои или всички бисквитки или дори да изтриете бисквитките, които са вече записани; при това трябва да имате предвид, че може да загубите достъп до някои от функциите на сайта.

 

Как Компанията използва бисквитки

Бисквитките ни позволяват да идентифицираме вашето устройство или вас самия, когато влезете в сайта. Ние използваме бисквитки, които са безусловно необходими, за да можете да се придвижвате в сайта и да използвате някои от основните му функции. Ние използваме бисквитки, за да подобрим функционирането на уебсайта, като записваме например вашите предпочитания. Ние използваме бисквитки за подобряване на производителността на уебсайта и на начина, по който потребителите го използват.

По-долу е приведена допълнителна информация за всеки от тези видове бисквитки и за основните бисквитки, използвани от уебсайта на Компанията.

Безусловно необходими бисквитки

Някои бисквитки са безусловно необходими, за да можете да се придвижвате в сайта и да използвате функциите му. Без тези бисквитки не бихме могли да определим броя на различните потребители на сайта или да предложим някои функции, например автоматично регистриране за услугите на Компанията.

Безусловно необходими бисквитки, използвани от Компанията

Наименование на бисквитката

Предназначение

ISAWPLB

Тази бисквитка (ISA Web Publishing Load Balancing) се използва при публикуване на много външни уебсървъри в ISA Server/TMG за насочване на заявките към един и същи сървър

Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки записват информация за изборите, които правите и ни позволяват да адаптираме уебсайта към вашите предпочитания. Например, ако на началната страница на уебсайта на Компанията въведете своето местоположение, за да получавате местни новини и прогноза за времето, ние запомняме тази информация с помощта на бисквитки. Функционалните бисквитки могат да са и Flash бисквитки, записвани от вашия Adobe Flash Player, а не от браузъра. Те се използват при функции като автоматичното възобновяване, за да запаметят мястото, до което програмата е била изпълнена, както и вашите предпочитания, например настройката за гръмкостта на звука.

Функционални бисквитки, използвани от Компанията

Наименование на бисквитката

Предназначение

TimeZoneOffset

Функционална бисквитка за разпознаване на часовия пояс на браузъра на потребителя при използване на календара на страницата за резервации.

Бисквитки за сигурност

Ние използваме бисквитки за сигурност при разпознаване на потребителите, предотвратяване на измами с данните за влизане в сайта и предпазване на данните за потребителя от неразрешен достъп.

Например, може да използваме бисквитки, които съдържат цифрово подписани и шифровани записи за потребителя и/или времето на регистриране. Съвместно тези две бисквитки ни позволяват да блокираме много видове атаки, например опити да се открадне съдържанието на формулярите, които попълвате на страниците на уебсайта.

Бисквитки за сигурност, използвани от Компанията

Наименование на бисквитката

Предназначение

.ASPXAUTH & ASP.NET_SessionId

Бисквитки за една сесия, които позволяват удостоверяване на крайния потребител (удостоверяване чрез формуляр).

Бисквитки за удостоверяване (бисквитки за една сесия) и бисквитки за повишаване на сигурността (постоянни бисквитки)

LOOPFUSE

Тази бисквитка се използва от услугата Loopfuse, за да потвърди самоличността и да подобри качеството на услугата

Бисквитки за производителност

В уебсайта на Компанията използваме бисквитки за производителност с вътрешни цели, за да можете по-добре да използвате сайта. Информацията, получавана чрез бисквитките, ни помага да разберем как посетителите използват сайта на Компанията и да ви представяме съдържанието му по по-добър начин. Те ни позволяват също да изпробваме различни идеи за проекта на конкретни страници на сайта, например началната страница на Компанията. Обикновено наемаме независими организации, които извършват нужните ни измервания и проучвания; в тези случаи бисквитките може да се използват от трета страна (бисквитки от трети лица).

Бисквитки за производителност, използвани от Компанията

Наименование на бисквитката

Предназначение

Google Analytics

От време на време някои от онлайн услугите на Компанията, в това число приложения за мобилни устройства, използват Google Analytics. Това е аналитична уеб-услуга, предоставяна от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитка, за да оцени използването на услугите и да състави отчет за нас

Онлайн рекламиране според поведението

Индивидуално приспособяване към потребителя на уебсайтове на Компанията с възможности за рекламиране. Използваме бисквитки, за да определим кои реклами са най-подходящи за вас въз основа на информация за преглежданите от вас области на нашите сайтове и за географското местоположение на вашия IP адрес. Таблицата по-долу съдържа връзки към механизмите за изключване на тази функция, осигурени от нашите партньори, които предлагат рекламите.

От настройките на бисквитките може да изберете дали да разрешите или да забраните тези бисквитки. Ако желаете да изключите само бисквитките на определена организация, използвайте приведените по-долу връзки.

       

 

 

Бисквитки от трети лица и вградено съдържание

Бисквитки от трети лица

Работим с някои трети страни, които може да използват бисквитки на своите уебсайтове, за да поддържат функции на нашите уебсайтове (например Flickr, YouTube, Facebook и др.). Компанията не контролира разпространението на тези бисквитки. За допълнителна информация относно тези бисквитки посетете уебсайтовете на третите страни.

Бисквитките от трети лица са посочени в списъка по-долу, заедно с информация как може да изключите тяхното използване.

Бисквитки от трети лица

Страниците с вградено съдържание могат да използват бисквитки от съответните уебсайтове. Аналогично, когато използвате някой от бутоните за споделяне на уебсайт на Компанията, избраната услуга може да използва бисквитка, за да предаде споделяния материал. Компанията не контролира разпространението на такива бисквитки и инструментът не блокира бисквитки от тези уебсайтове. За допълнителна информация относно тези бисквитки посетете уебсайтовете на съответните трети страни.

От настройките на бисквитките може да изберете дали да разрешите или да забраните тези бисквитки. Ако желаете да изключите само бисквитките на определена организация, използвайте приведените по-долу връзки.

Вградено съдържание

На уебстраниците на Компанията присъстват и вградени бутони за споделяне; те позволяват на потребителите лесно да споделят материали със своите приятели посредством някои популярни социални мрежи. Когато щракнете върху някой от тези бутони, избраната услуга може да използва бисквитка, чрез която да сподели материалите. В този случай Компанията също не контролира разпространението на бисквитките.

Разкриване на информация

Ние не продаваме информацията, събрана от нашите бисквитки, нито я разкриваме на трети страни, освен в случаите, когато това се изисква със закон (например на правителствени органи и правоохранителни агенции).

Ако желаете да контролирате какви бисквитки се записват на вашето устройство от уебсайта на Компанията, трябва да следвате указанията, приведени в Бисквитки от трети лица.

Поведенчески маркетинг

Технологията за поведенчески маркетинг предоставя на потребителите и рекламодателите по-ценни и уникални възможности, като предлага реклами и материали, които са по-подходящи за потребителя.

Системата, която използваме, е от типа „поведенчески маркетинг на място“ и използва бисквитки, за да осигури обща информация за посещаваните от вас страници на нашите сайтове. Тя също така проверява IP адресите, за да добави обща информация относно държавата, града или региона в който се намирате, както и наименованието на вашия домейн (т.е. кой доставчик на интернет използвате). Тази информация позволява да бъдете включен в група с други хора със сходни интереси и ви поставя в определен пазарен сегмент. След това може да покажем реклами, които според нас ще представляват интерес за хората във вашия пазарен сегмент. Считаме, че по този начин рекламирането става по-интересно и полезно за вас, като същевременно ни позволява да увеличим ползата, която извличаме от нашия сайт и от рекламодателите и в резултат да разширим възможностите си да инвестираме в по-добри материали за всички наши потребители.

Обобщена информация

Важно е да се подчертае, че ние и нашите доставчици на услуги никога не се опитваме да ви идентифицираме, не знаем кой сте или какви страници разглеждате точно вие — ние просто обобщаваме съответната информация, за да определим пазарните сегменти на групи от хора. Използваната от нас функция „поведенчески маркетинг на място“ се различава от други форми на поведенческо насочване, тъй като ние проследяваме само придвижването ви в сайта на Компанията и не използваме или споделяме данните със или от други уебсайтове.

 

1.1 Управление на бисквитките

Бисквитки на браузъра

Ако не желаете да получавате бисквитки, може да пренастроите браузъра си да ви уведомява, когато получава бисквитки или въобще да забраните използването на бисквитки. Можете също така да изтриете бисквитките, които вече са изпратени на вашето устройство.

Ако желаете да ограничите или да блокирате бисквитките на браузъра, които се записват на вашето устройство, трябва да промените настройките на браузъра; функцията „Помощ“ на браузъра ще ви помогне да научите как се прави това. Може също да посетите уебсайта www.aboutcookies.org, който съдържа подробна информация за извършване на тази настройка при различни браузъри за настолни компютри.

Повечето уебсайтове на Компанията работят и без бисквитки, но ако решите да забраните използването на бисквитки, ще загубите някои функции и възможности. Например, няма да може да зададете да се показва времето в избран от вас град.

Настройки за бисквитките

Ако не желаете да получавате определен вид бисквитки от уебсайта на Компанията, може да използвате инструмента, приведен по-долу, за да ги забраните. За да се съобразим с това ваше предпочитание, когато пак посетите сайта чрез същия браузър, ще трябва да запишем бисквитка на вашето устройство. Понастоящем нямаме техническа възможност да направим така, че да пренасяте своите настройки между използваните от вас браузъри и устройства, поради което ще трябва да промените настройките на всеки от браузърите, с които работите.

Имайте предвид, че въпреки стремежа ни да се съобразим с вашите предпочитания, съществува възможност да не бъдат спрени всички бисквитки. Ако горното представлява проблем, препоръчваме да промените настройките на браузъра за работа с бисквитки; функцията „Помощ“ на браузъра ще ви помогне да научите как да направите това.